Referenssejä

Paljonlaisesti erilaisia laajempia ja suppeampia 
tutkimustoimeksiantoja niin elinkeinoelämän, julkisen hallinnon, 
järjestöjen kuin toisten tutkimuslaitostenkin taholta.

Joitakin toimintaa valaisevia esimerkinomaisia linkkejä

Listaan on koottu raportteja, joista on ladattavissa julkinen verkkoversio 
(osa tutkimuksista on julkaistu vain kirjallisina tai varattu vain toimeksiantajan
 omaan käyttöön). Lista sisältää paitsi 'avaimet käteen' -toimituksia, myös hankkeita
 joissa Yhdyskuntatutkimus Oy on toiminut jostakin osakokonaisuudesta
 vastaavana yhteistyöosapuolena. Kaikkiaan esimerkiksi Kantar TNS'n 
(aik. Suomen Gallup Oy) kumppanina toteutettuja hankkeita on useita satoja.

Toimintaa jo jäähdytellen, vaan ei jättäen (2020-2023) www.yhdyskuntatutkimus.fi
Tiedebarometri 2019 (2019, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
EVAn arvo- ja asennetutkimus 2019, aineiston erillisjulkaisut www.eva.fi 
Puoluebarometri 55 kevät 2019 (Kantar TNS
) www.sci.fi
Vaalikoneet 2020 -hanke (2019, Tampereen yliopisto
) www.vaalikoneet.fi
EVAn arvo- ja asennetutkimus 2018, EVA Analyysit
) www.eva.fi
YVA-asukaskysely (2018, Oulun Energia) www.sci.fi

Kuntavaalitrendit (2017, Kunnallisalan Kehittämissäätiö) www.kaks.fi
Kumous kunnissa (2017, EVA) www.eva.fi
Tiedebarometri 2016 (2016, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Sovinnon eväät (2016, EVA) www.eva.fi
Demokratiaindikaattorit 2015 (OM 56/2015)) www.oikeusministerio.fi
Neljäs Suomi (2014, EVA) www.eva.fi
Tiedebarometri 2013 (2013, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Politiikan sekahaku (2013, EVA) www.eva.fi
Kadonneen kasvun metsästäjät (2013, EVA) www.eva.fi
EU vai ei? (2012, EVA) www.eva.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2011 (2011, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Maailman paras maa (2011, EVA) www.eva.fi
Tiedebarometri 2010 (2010, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Finnish Energy Attitudes (2010, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2009 (2010, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Työelämän kulttuurivallankumous (2010, EVA) www.eva.fi
Finnish Energy Attitudes (2009, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 

Suomalaisten energia-asenteet 1983-2008 (2009, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
§

Kapitalismi kansan käräjillä (2009, EVA) www.eva.fi
Finnish Energy Attitudes (2008, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 
Finnish Science Barometer (2001-2007; 2008, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2007 (2008, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Suomi, EU ja maailma - Kenen joukoissa seisot? (2008, EVA) www.eva.fi
Tiedebarometri 2007 (2007, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi

Kunnallinen vai kunnollinen kansanvalta? (2007, Ajatuspaja e2) www.e2.fi
Finnish Energy Attitudes (2007, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2006 (2007, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Satavuotias kuntotestissä (2007, EVA) www.eva.fi
Onpa ilmoja pidellyt (2007, Ajatuspaja e2) www.e2.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2005 (2006, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Finnish Energy Attitudes (2006, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 

Ikkunat auki maailmaan (2006, EVA) www.eva.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2004 (2005, Energiateollisuus ry) www.sci.fi 
Finnish Energy Attitudes (2005, Finnish Energy Industries) www.sci.fi 
Onnellisuuden vaikea yhtälö (2005, EVA) www.eva.fi
Tiedebarometri 2004 (2004, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Turvassa EUssa - Kaukana kavala maailma (2004, EVA) www.eva.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2003 (2004, Finergy) www.sci.fi 
Finnish Energy Attitudes (2004, Finergy) www.sci.fi 
Energia-alan julkinen kuva -tutkimus (2004, Finergy) www.energia.fi 
Vaatelias vaalikansa (2003, EVA) www.sci.fi (html) www.eva.fi (pdf)
Mitä mieltä, suomalainen? (2003, EVA) www.eva.fi
Suomalaisten energia-asenteet 1983-2002 (2003, Finergy) www.sci.fi 
Finnish Energy Attitudes (2003, Finergy) www.sci.fi 
Tiedebarometri 2001 (2001, Tieteen tiedotus ry) www.sci.fi
Erilaisuuksien Suomi (2001, EVA) www.eva.fi
Suomi, EU ja maailma (2002, EVA) www.sci.fi (html) www.eva.fi (pdf)
Suomalaisten EU-kannanotot 1999 (2000, EVA) www.eva.fi 
Sähkön
ympäristöluokittelu/Ekosähkötutkimus (1998, Finergy) www.sci.fi 


Joitakin asiakkaita:

- Ahlstrom, Fortum (aiemmin IVO, tähän mennessä 28 vuoden ajan), 
Valmet-konserni (mm. globaali työilmapiiritutkimus 1995), UPM, TVO, PVO, 
Oulujoki Oy, Finergy/Energiateollisuus ry, ÅF-Consult Oy, Silja Line, Sitra, Elinkeinoelämän 
Valtuuskunta EVA (kiinteä yhteistyösuhde vuodesta 1984), Suomen Gallup Oy/TNS-Gallup
 Oy (kiinteä yhteistyö- ja alihankintasuhde vuodesta 1987), Ajatuspaja e2, 
Ajatushautomo
 Magma, Kunnallisalan kehittämissäätiö, Oikeusministeriö, Valtionvarainministeriö, 
Työvoimahallinto (eri TE-keskuksia), Poliisiopisto, Tampereen yliopisto (useita
 eri laitoksia), Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD, Turun yliopisto, Åbo

Akademi, Kuopion yliopisto, Vaasan yliopisto, Tieteen tiedotus ry, LTT, TaT, 
RKTL, Suomen Ympäristökeskus, 
Kansallinen Senioriliitto ry,

Maanpuolustuskurssiyhdistys ry., Kuntaliitto, Maakuntien liitto, 
kuntia (mm. Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki),
 tiedotusvälineitä, ammattiliittoja ym.

Jos jokin motto tai toiminta-ajatus tulee mainita niin se olkoon:

'Tehdä työ niin hyvin että siitä nauttii itsekin' ja 
'Tutkimustulokset ovat tärkeämpiä kuin taloudelliset tulokset'
(jälkimmäistä toteutettu joidenkin arvioiden mukaan liiankin orjallisesti)

Created by PGraphics
Yhdyskuntatutkimus Oy