Puoluebarometri on Kantar TNS Oyn (aiemmin Suomen Gallup Oy) puolueiden 
toimeksiannosta kahdesti vuodessa toteuttama suomalaisten politiikkasuhdetta
laaja-alaisesti luotaava tutkimus. Vuodesta 1991 jatkuneeseen sarjaan kuuluu tällä 
hetkellä 55 osaa. Yhdyskuntatutkimus on ollut alusta saakka mukana hankkeessa
 tilastollisen aineiston tarkastelutapojen kehittäjänä ja tulosgrafiikan toteuttajana.

Vaikka tutkimus on puolueiden omaan käyttöönsä tilaama ja siten ei-julkinen, 
osia sen tuloksista on - säännönmukaisina toistuvien vuotojen ohella - julkistettu
Kantar TNS'n toimesta. Kevään 2019 Puoluebarometristä on toimitettu
 tiedotusvälineille seuraava tiedote.