Tutkimuspalvelut

Melkein kaikkea mahdollista empiiristen tutkimusaineistojen
keräämiseen, käsittelyyn [ml. tallennuspalvelut], tilastolliseen analyysiin, tutkimusten 
suunnitteluun, kyselylomakkeiden laadintaan, tulosten kirjalliseen raportointiin 
ja visualisointiin liittyvää; tilastografiikka keskeinen spesialiteetti (muille tutkimus- 
laitoksille toimitettu kymmeniätuhansia diagrammeja).

 

Created by PGraphics
Yhdyskuntatutkimus Oy