Mistä on kyse?

Yrityksen viettäessä neljättäkymmenettä toimintavuottaan (ja sen vastuuhenkilön
jo yhdettätoista eläkevuottaan) tietylle 'rauhoittumiselle' on annettu - ymmärretty antaa - enenevästi sijaa.

Kyse ei ole toiminnan alasajosta, vaan sen luonteen ja volyymin vähittäisestä muuttamisesta.
Uusien projektisopimusten tekemisestä (kokonaisten tutkimushankkeiden läpiviennistä)
on käytännössä luovuttu. Toiminta keskeisten pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden
kuten EVAn ja Kantarin kanssa on kuitenkin jatkunut yhtäjaksoisena ja tiiviinäkin.

Koska varsinaisia 'omia' projekteja ei ole viime vuosina toteutettu, linkkejä
avustavasta osallistumisesta muiden hallinnoimiin hankkeisiin ei yksilöidä referensseinä.
Kuitenkin esimerkiksi haku EVAn sivuilta (www.eva.fi) tuottanee (hakusanoina
'Yhdyskuntatutkimus' tai 'Kiljunen') lukuisasti osumia aivan viime ajoiltakin.